fbpx Skip to main content

Trives du på en mindre arbejdsplads, hvor alle kender alle, og holder du af og kender du betydningen af at arbejde tæt i teams, er denne stilling måske noget for dig:

Sundbusserne A/S er et færgerederi med ca. 15 fuldtidsansatte.  I sommerperioden vokser antallet af ansatte betragteligt. Sundbusserne har hjemsted i Helsingør.

Rederiet råder over 3 skibe som sejler henholdsvis: København – Hven – Helsingør og Helsingborg – Helsingør.

Stillingen vil fortrinsvist være på Helsingborg – Helsingør ruten.

Vi har en flad organisation, så der er ikke langt fra idé til handling. Vi har en respektfuld åben og uformel tone og hvor man i tæt samarbejde assisterer hinanden med de daglige praktiske opgaver.

Skibsassistenten skal som minimum være befaren med alle lovpligtige certifikater, dog er det en stor fordel hvis du også har et svendebrev eller har maskinkendskab.

Skibsassistenter og navigatører arbejder i en 1:1 tørn – der er dog ikke mulighed for overnatning ombord. Det vil derfor være en fordel, at du bor, eller har mulighed for overnatning, i naturlig pendlerafstand af Helsingør.

Der aflønnes efter DIS ordning.

Af daglige opgaver kan nævnes: Pasning af maskineri, proviantering, fortøjnings arbejde, mindre reparationer i maskinen og aptering samt diverse forfaldet arbejde.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe chefkaptajn Nils Villadsen på tlf: 2165 6762

Hvis du er interesseret i jobbet, med Øresunds bedste udsigt, bedes du sende din ansøgning samt CV til Sundbusserne A/S på mail:

job@sundbusserne.dk

Emne: Drift

 

Om os:

Sundbusserne er et lille færgerederi, der forbinder Øresund på kryds og tværs. Rederiet råder over 3 skibe som sejler henholdsvis: København–Hven–Helsingør og Helsingør–Helsingborg. Skibene kan også bookes til arrangementer. Se mere: www.sundbusserne.dk,  www.visithven.dk